Phone

+49 (0)40 85 40 68-0

Headoffice

Niendorfer Str. 170

D - 22848 Norderstedt

contact us

Neem gewoon contact met ons op als u vragen, problemen, suggesties of verzoeken hebt met betrekking tot onze service.

U kunt hiervoor ons contactformulier gebruiken.

Wij verheugen ons over uw bericht.

Required

Formular sending...

Server Error.

Formular sent.

Required

IMPRINT

ADSP

 

Gateway Cargo Systems GmbH treedt uitsluitend op als agent van G.C.S. voor zeetransporten inclusief voor- en nawerk. Container Line Ltd., Limassol/Cyprus. G.C.S. Container Line Ltd. handelt uitsluitend onder de betreffende toepasselijke cognossementsvoorwaarden, zelfs indien geen cognossement werd uitgegeven. Deze voorwaarden kunnen worden ingezien in de betreffende kantoren en/of op de website : http://www.gatewaycargo.de/download_nl.html

For forwarding services in the name of Gateway Cargo Systems GmbH exclusively the Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen 2017 – ADSp 2017 – (German Freight Forwarders' General Terms and Conditions 2017) are valid. Voor expeditiediensten die Gateway Cargo Systems GmbH in eigen naam uitvoert, gelden uitsluitend de Duitse standaardvoorwaarden voor expediteurs 2017 – ADSp 2017 –. Aanwijzing: in artikel 23 wijken de ADSp 2017 af van de wet met betrekking tot het maximale aansprakelijkheidsbedrag voor schade aan goederen (artikel 431 HGB) door de aansprakelijkheid te beperken tot 2 XDR/kg in geval van multimodaal vervoer met inbegrip van vervoer over zee en in geval van een onbekende plaats van verlies, en voor het overige de standaard aansprakelijkheid van 8,33 XDR/kg aanvullend te beperken tot 1,25 miljoen euro per schadegeval en 2,5 miljoen euro per schadegeval, met een minimum van 2 XDR/kg. ADSp

Zee-/luchtvracht: Levertijden kunnen in principe niet worden gegarandeerd. Data zijn gebaseerd op informatie verstrekt door scheepvaart- of luchtvracht-

maatschappijen. In het bijzonder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid in geval van gebeurtenissen tijdens het transport die onvoorzienbaar zijn, buiten onze controle vallen of waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn.

 

Disclaimer

 

De inhoud van deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderzocht en geïmplementeerd. Toch kunnen fouten bij de verwerking nooit helemaal worden uitgesloten. Opmerkingen en correcties kunt u sturen naar een van de hier vermelde adressen van Gateway Cargo Systems GmbH. Ondanks zorgvuldige controle kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze webpagina's. Gateway Cargo Systems GmbH aanvaardt in het bijzonder geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade of gevolgen die voortvloeien uit het directe of indirecte gebruik van de beschikbaar gestelde inhoud.

 

Gateway Cargo Systems GmbH is als aanbieder van inhoud in overeenstemming met de algemene wetten verantwoordelijk voor de eigen inhoud die zij voor gebruik ter beschikking stelt. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen deze eigen inhoud en verwijzingen ("externe links") naar inhoud van andere aanbieders. Deze inhoud van derden is niet afkomstig van Gateway Cargo Systems GmbH en derhalve heeft Gateway Cargo Systems GmbH ook geen mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de inhoud van externe websites. De inhoud van externe pagina's, waarnaar Gateway Cargo Systems GmbH door middel van links verwijst, geeft niet de mening van Gateway Cargo Systems GmbH weer, maar dient slechts ter informatie en ter illustratie van verbanden. Gateway Cargo Systems GmbH is niet aansprakelijk voor inhoud van derden waarnaar in de bovenstaande zin slechts verwezen wordt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij de aanbieder van de inhoud.

 

Copyright

 

Alle op deze website gepubliceerde inhoud (tekst, grafische elementen, beelden, lay-out, enz.) valt onder het auteursrecht. Elk gebruik dat niet is toegestaan volgens de auteurswet vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke houder van het auteursrecht. Dit geldt in het bijzonder voor de bewerking, vertaling, vermenigvuldiging, opslag, verwerking of reproductie van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Alle publicaties op www.gatewaycargo.de gebeuren zonder rekening te houden met een eventuele patentbescherming. Handelsnamen worden gebruikt zonder garantie dat ze vrij bruikbaar zijn. Downloads en fotokopieën van webpagina's – uitsluitend voor persoonlijk, privé- en niet-commercieel gebruik – zijn in principe toegestaan. Het niet-commerciële gebruik van de inhoud van de website www.gatewaycargo.de kan door de directie worden toegestaan. Voorwaarde daarvoor is dat vooraf een schriftelijk verzoek wordt ingediend door middel van een faxformulier dat door de betreffende gemachtigde is ondertekend.

 

 Ongeoorloofde reproductie of verspreiding van afzonderlijke inhoud of complete pagina's zal straf- en civielrechtelijk worden vervolgd.

 Copyright © 2017, Gateway Cargo Systems GmbH. Alle rechten voorbehouden.

 

 

Ontwerp, programmering en technische ondersteuning: K2KONZEPT GmbH

 

Foto's: Adobe Stock, Fotolia, K2Konzept, Gateway Cargo Systems GmbH

 

 

 

 

 

Privacy policy

Gateway Cargo Systems GmbH is verantwoordelijk voor deze verklaring inzake gegevensbescherming en de inhoud van https://www.gatewaycargo.de.

 

GATEWAY CARGO SYSTEMS GMBH

 

Niendorfer Str. 170

D - 22848 Norderstedt

 

phone. +49 (0) 40 85 40 68 - 0

fax. +49 (0) 40 85 40 68 - 100

infoham@gatewaycargo.de

 

 

De bescherming van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw persoonlijke rechten vinden wij heel belangrijk.

Wij verwerken en gebruiken de persoonsgegevens die tijdens het bezoek aan onze website worden verzameld overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen inzake de bescherming van persoonsgegevens. Onze website kan links bevatten naar websites van andere aanbieders, waarop deze verklaring inzake gegevensbescherming geen betrekking heeft.

 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers technische toegangsgegevens op, zoals het IP-adres van uw internetprovider, de hostnaam van het systeem dat de website oproept, informatie over de gebruikte internetbrowser en het gebruikte besturingssysteem, de website van waaruit u ons bezoekt, de webpagina's die u op onze site bezoekt en de datum en tijd van het bezoek. Met de informatie waarover wij beschikken, kunnen deze gegevens echter niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. Wij gebruiken deze technische toegangsinformatie uitsluitend om de aantrekkelijkheid en de werking van onze website te verbeteren en om, indien nodig, technische problemen op onze website in een vroeg stadium op te sporen. Het gebruik van uw IP-adres is ook technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen. Voor het overige kunt u bijna al onze internetdiensten gebruiken zonder verstrekking van persoonsgegevens. In overeenstemming met het beginsel van gegevensvermijding en gegevensbesparing verzamelen, bewaren en gebruiken wij persoonsgegevens alleen indien nodig voor het door u gevraagde doel of indien u deze uit eigen beweging hebt verstrekt. Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestelling te verwerken, uw vraag te beantwoorden en u toegang te geven tot speciale informatie en aanbiedingen. Bovendien worden dergelijke persoonsgegevens door ons alleen verzameld, verwerkt of gebruikt als dit noodzakelijk is voor de bescherming van de legitieme belangen van Gateway Cargo GmbH en er geen reden bestaat om aan te nemen dat de bescherming van uw belangen bij deze verwerking zwaarder wegen.

 

Doorgave van persoonsgegevens

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij van Gateway Cargo Systems GmbH de door u verstrekte persoonsgegevens alleen doorgeven aan dochterondernemingen en zakelijke partners die betrokken zijn bij de uitvoering van onze opdracht, voor zover dit voor ons noodzakelijk is. Wij zullen deze gegevens echter niet doorgeven aan andere derden die hier niet bij betrokken zijn en zullen deze met name niet verkopen aan commerciële gebruikers voor reclamedoeleinden.

 

Cookies

Wij maken gebruik van cookies op sommige delen van onze website om de voorkeuren van bezoekers te volgen en het ontwerp van de webpagina's dienovereenkomstig te optimaliseren. Cookies zijn geen virussen en vormen dus geen gevaar voor uw computer. Het betreft in feite zeer kleine bestanden die op uw PC worden opgeslagen. Deze cookies worden gebruikt om onze server in staat te stellen uw computer te herkennen en het voor u gemakkelijker te maken om op onze websites te navigeren en deze te gebruiken. U kunt uw webbrowser zo instellen dat cookies algemeen worden aanvaard of geweigerd, of dat u hier in individuele gevallen zelf over kunt beslissen. U kunt hier meer informatie over vinden in de "Help"-sectie van uw internetbrowser.

 

Hosting en backend-infrastructuur

Het doel van dit soort diensten is het hosten van gegevens en bestanden, zodat Gateway Cargo Systems GmbH / https://www.gatewaycargo.de kan worden beheerd en gebruikt. Bovendien kunnen deze aanbiedingen een gebruiksklare infrastructuur bieden die specifieke functies of complete componenten voor Gateway Cargo Systems GmbH / https://www.gatewaycargo.de afhandelt. Sommige van deze diensten werken met geografisch verspreide servers, waardoor het moeilijk is te bepalen waar persoonsgegevens zijn opgeslagen.

 "Amazon S3" & "AWS" (Amazon Web Services, Inc.) AWS is een hosting provider van Amazon Web Services, Inc. die Gateway Cargo Systems GmbH / https://www.gatewaycargo.de o.a. gebruikt voor het opslaan van deze pagina's.

Plaats van verwerking: Frankfurt, Duitsland

Privacybeleid:

https://aws.amazon.com/de/privacy/

 

Gebruik van Adobe Typekit

Wij maken gebruik van Adobe Typekit voor het visuele ontwerp van onze website. Typekit is een dienst van Adobe Systems Software Ireland Ltd. die ons toegang geeft tot een bibliotheek met lettertypes. Om de door ons gebruikte lettertypes te integreren, moet uw browser verbinding maken met een server van Adobe in de VS en het voor onze website vereiste lettertype downloaden. Dit verschaft Adobe de informatie dat onze website vanaf uw IP-adres werd bezocht. Voor meer informatie over Adobe Typekit verwijzen wij u naar het privacybeleid van Adobe, dat u hier kunt raadplegen:

https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekit.html

 

Gebruiksmeting met Google Analytics

Op deze website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Het gebruik is gebaseerd op art. 6, lid 1, punt 1, onder f) AVG. Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen bij de analyse hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website, zoals uw

 -browsertype/-versie,

 -gebruikte besturingssysteem,

 -referrer URL (de eerder bezochte pagina),

 -hostnaam van de computer die toegang heeft (IP-adres),

 -tijd van de serveraanvraag,

worden gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Wij hebben op deze website daarnaast de code "anonymizeIP" toegevoegd aan Google Analytics. Dit garandeert het maskeren van uw IP-adres, zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen bij hoge uitzondering wordt het volledige Ip-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt de registratie door Google van door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verbonden gegevens (met inbegrip van uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door op de onderstaande link te klikken

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de en de hier beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. Meer informatie over gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u bijvoorbeeld in de Google Analytics-help https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

De veiligheid van uw gegevens

Wij gebruiken passende technische en organisatorische middelen om de door u verstrekte gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend gecontroleerd en verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen en de organisatorische mogelijkheden.

 

SSL-encryptie

Deze site maakt gebruik van SSL-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen die u aan ons als beheerder van de website opstuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, wijziging en schrapping van uw gegevens

U kunt op elk gewenst moment schriftelijk verzoeken, in overeenstemming met het toepasselijke recht, of en welke persoonsgegevens over u door ons worden opgeslagen. Wij zullen u dan met een desbetreffende mededeling informeren. Richt uw aanvraag hiertoe aan onze functionaris voor gegevensbescherming (zie hieronder). U kunt deze functionaris eveneens verzoeken om uw gegevens te laten corrigeren, wissen of blokkeren.

 

 Uw contactpersoon voor gegevensbescherming

Wanneer u vragen, suggesties of klachten hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming.

 

Onze functionaris voor gegevensbescherming is:

 

FK-Datenschutz UG

(beperkte aansprakelijkheid)

 

 

Herr Frank Kowalski

Tangstedter Weg 38E

D - 22851 Norderstedt

 

phone. +49 (0) 40 / 943 63 764

fax: +49 (0) 40 / 943 63 765

kowalski[at]fk-datenschutz.de

 

www.fk-datenschutz.de

 

 

 

 

 

 

 

Laatste bijgewerkte versie december 2020

 

 

Phone

+49 (0)40 85 40 68-0

Headoffice

Niendorfer Str. 170

D - 22848 Norderstedt

© 2021 Gateway Cargo Systems GmbH